Verzekering

Krachtens een door het bestuur gesloten collectieve scholierenongeval­lenverzekering zijn de leerlingen verzekerd tegen ongevallenrisico:

  1. op de heen- en terugweg (de tijd die nodig is om van huis de school te bereiken en vice versa) en gedurende het verblijf in de schoolgebou­wen en op de daarbij behorende terreinen.
  2. bij deelname aan schoolsportwedstrijden, bij museumbezoek en tijdens muziek- en toneelvoorstellingen, mits onder toezicht van personeel.
  3. gedurende excursies en schoolreizen binnen en buiten Nederland, mits onder toezicht van personeel.
  4. tijdens stages, zowel de bedrijfsstage als de maatschappelijke stage.

Schadeformulieren zijn bij de administratie verkrijgbaar.

De volledige verzekeringsvoorwaarden liggen op school ter inzage.
Klik hier voor een overzicht van de schoolongevallenverzekering.