Vacature lid voor Raad van Toezicht

Per 1 mei 2020 (en zo mogelijk eerder), in verband met het verstrijken van de zittingstermijn van een van haar leden, zijn wij op zoek naar een

Lid voor de Raad van Toezicht

met de aandachtsgebieden Financiën, Huisvesting en Ondernemerschap

Bedrijfsprofiel

Het JFC is een protestants-christelijke scholengemeenschap met ca. 2200 leerlingen en ca. 260 medewerkers. De school biedt onderwijs (mavo, havo, atheneum, gymnasium, technasium) voor de gemeente Barneveld en omgeving. Sinds een aantal jaren heeft de school ook een internationale schakelklas. 
 
 
De school heeft één hoofdvestiging, inclusief de internationale schakelklas. Het bevoegd gezag en de eindverantwoordelijkheid voor de scholengemeenschap zijn in handen van een tweehoofdig college van bestuur. 

Raad van Toezicht

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden. De functies van het toezicht zijn:
a. het bewaken van de doelstelling en de grondslag van de stichting;
b. het bewaken van de integriteit van de besluitvorming rond de materiële en immateriële eigendommen van de stichting;
c. het controleren of het bestuur handelt naar, in en vanuit het belang van de stichting;
d. het opeisen van het afleggen van verantwoording door het bestuur;
e. het toezien op een doelgerichte aanwending van de middelen;
f. het uitoefenen van de goedkeuringsbevoegdheid.
 
Expertiseterreinen die binnen de raad van toezicht noodzakelijk zijn:
 • Onderwijs (bij voorkeur voortgezet onderwijs)
 • Financiën
 • Juridische zaken
Expertiseterreinen die binnen de raad van toezicht gewenst zijn:
 • Organisatie
 • Commerciële dienstverlening/ondernemerschap
 • Human-resource-management
 • Kennis van functioneren openbaar bestuur
 • Facilitaire zaken, waaronder huisvesting
De zittingsperiode van een lid van de raad van toezicht is 4 jaar. Herbenoeming is mogelijk voor maximaal één nieuwe periode van ten hoogste vier jaar. 
 
De raad van toezicht vergadert minimaal zes keer per jaar; de data worden in onderling overleg vastgesteld. Daarnaast vergadert de raad van toezicht twee keer per jaar met de medezeggenschapsraad. De honorering is passend binnen de kaders voor de vergoedingen van toezichthouders in het onderwijs (VTOI). 
 

Profielschets

Van het nieuwe lid van de raad van toezicht vragen we Financiën, Huisvesting en Ondernemerschap als expertiseterreinen.
 
Kenmerken: 
 • Hbo-/academisch werk- en denkniveau 
 • Affiniteit met onderwijs 
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring als bestuurder of als toezichthouder 
 • Vakdeskundigheid op het gebied van Financiën, Huisvesting en Ondernemerschap
 • Een teamspeler met een heldere, constructieve communicatiestijl
 • Beschikken over een aantoonbare relatie met de school
 • Afkomstig uit het voedingsgebied van de school
 • Meelevend lid van een protestants-christelijke kerk en met overtuiging kiezen voor het protestants-christelijk onderwijs
 • Instemmen met het doel en de grondslag van de stichting
 • Kunnen uitoefenen van de “antennefunctie” door vanuit hun eigen netwerk en maatschappelijke achtergrond input te leveren voor de strategische beleidsontwikkeling van de stichting

Informatie en sollicitatieprocedure

Aanvullende informatie kunt u opvragen bij de voorzitter van de raad van toezicht, de heer C. Baatenburg de Jong, 06 – 2092 4949,  cbaatenburgdejong@hotmail.com 
 
Uw reactie/sollicitatie kunt u tot uiterlijk 10 februari 2020 sturen naar mevrouw B.E. Velthuizen, bevelthuizen@jfc.nl of solliciteer direct
 
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 17 februari 2020 (tussen 18.00-19.30 uur). 
 

Meer achtergrond