Absentie, te laat komen en verlof

Absentie of te laat komen

Als je ziek bent, dan meldt jouw ouder dat voor 8.15 uur via het ouderportaal. Bij ziekte is één keer absent melden voldoende, ook voor meerdere dagen. Als je weer naar school kan, doen je ouder(s)/verzorger(s) een betermelding via ditzelfde ouderportaal. Op school houden wij via een geautomatiseerd systeem bij of je afwezig bent of te laat komt. Ben je zonder toestemming afwezig, dan nemen we maatregelen. We controleren steekproefsgewijs op spijbelen door telefonisch contact met je ouders op te nemen als je afwezig bent. Spijbel je regelmatig of kom je vaak te laat? Dan schakelen we de leerplichtambtenaar in. Ook als je 18 jaar of ouder bent, verwachten we dat je ouders op de hoogte zijn van de reden voor absentie.

Ziek

Als je ziek wordt onder schooltijd, meld je je bij de onderwijsassistent. Die neemt contact op met je ouder(s)/verzorger(s) om af te stemmen hoe je naar huis komt.

Afspraak

Is absentie van tevoren bekend, bijvoorbeeld vanwege een bezoek aan dokter, orthodontist, tandarts, scholenbezoek e.d.? Dan kunnen je ouder(s)/verzorger(s) dit melden via het absentieformulier in het ouderportaal.

Digitaal

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om de lessen digitaal te volgen. De aanvraag hiervoor gaat via je mentor.

Verlof

Over verlof buiten de reguliere vakanties kunnen we kort zijn: alleen als er sprake is van gewichtige omstandigheden zoals de wet die omschrijft, mogen we toestemming geven. In het ouderportaal staat meer informatie over bijzonder verlof. Je ouder(s)/verzorger(s) kunnen hiervoor toestemming aanvragen via verlof@jfc.nl.

Leerplicht

Het JFC werkt nauw samen met de Leerplicht. De leerplichtambtenaar uit de gemeente waar je woont voert (als daar aanleiding toe is) gesprekken met je. Deze gesprekken gaan over schoolverzuim, te laat komen, huiswerk en boeken vergeten, etc.