Contact school/thuis

Contact tussen school en ouder(s)/verzorger(s)

We vinden het contact met u en uw kind erg belangrijk. U kent uw kind tenslotte het beste en weet welke informatie wij nodig hebben om hem of haar optimaal te kunnen begeleiden. Gesprekken zijn zoveel mogelijk met u en uw kind.

We hebben ieder jaar verschillende contactmomenten:

  • In november organiseren we een informatieavond voor groep 8 ouder(s)/verzorger(s) die willen kennismaken met het JFC.
  • In januari houden we de Open Avond voor groep 7 en 8 ouder(s)/verzorger(s) en kinderen. U kunt dan uitgebreid kennis maken met de school, de medewerkers, de vakken en het gebouw.
  • Voor het begin van het nieuwe schooljaar organiseren wij een informatieavond voor ouder(s)/verzorger(s) van nieuwe brugklasleerlingen.
  • Na de eerste lesweken nodigt elke klassenmentor de ouders uit voor een kennismakingsavond. De avond begint dan met een centrale opening, gevolgd door een kennismaking met de mentor.
  • Rond de herfstvakantie houden de coachmentoren een driehoeksgesprek met ouder en kind. De leerling presenteert een plan wat hij/zij het nieuwe cursusjaar gaat doen. Tijdens het lopende jaar kan dit driehoeksgesprek een vervolg krijgen.
  • Tijdens de ouderspreekavond halverwege het schooljaar kunt u met uw kind de vakdocenten spreken over de resultaten van uw kind(eren).
  • De decanen organiseren een voorlichtingsavond voor ouder(s)/verzorger(s) over profielkeuze en vervolgonderwijs.
  • Via het ouderportaal kunt u de cijfers van uw kind in Magister bekijken. U ontvangt daarvoor een persoonlijke toegangscode. Daarnaast kunt u met uw kind en de coachmentor in gesprek over de voortgang van de studie. Voor vragen over een bepaald vak kunt u contact opnemen met de vakdocent.
  • We informeren ouder(s)/verzorger(s) regelmatig via digitale nieuwsbrieven en mailberichten.
  • U kunt altijd een afspraak maken met de mentor, vakdocent, afdelingsleider of bestuur om zaken te bespreken. De contactgegevens vindt u in het ouderportaal.