Benodigdheden en kosten

Checklist benodigdheden brugklas

Via deze link vindt u een overzicht van zaken die een brugklasleerling nodig heeft: checklist benodigdheden brugklas

Boekenpakket

Onze boekenleverancier Van Dijk levert de schoolboeken thuis af. Voor het boekenpakket brengen we geen kosten in rekening. Uw kind krijgt de boeken een jaar in bruikleen en is er zelf voor verantwoordelijk dat de boeken in goede staat blijven.

Van Dijk beoordeelt bij het inleveren of de boeken in goede staat verkeren. Daarom adviseren wij om aan het begin van het schooljaar, bij de levering van het pakket, goed na te kijken of de boeken er netjes en acceptabel uitzien. Het is de bedoeling dat u rechtstreeks contact met de leverancier opneemt als er klachten zijn over de staat van de boeken.

Ouderbijdrage

Elk jaar vraagt de school van de ouders een vrijwillige bijdrage. Hiermee kunnen we de extra kosten dekken die niet door de overheid worden vergoed. We houden deze bijdrage zo laag mogelijk. De hoogte en de bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage worden pas vastgelegd nadat de oudergeleding van de medezeggenschapsraad hiermee heeft ingestemd.

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt voor 2024-2025 € 50,- per kind.

Leerlingen worden niet uitgesloten van activiteiten als hun ouder(s) / verzorger(s) de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Dit geldt voor alle schoolactiviteiten waarvoor een bijdrage van ouders wordt gevraagd.

Heeft u hulp nodig bij het betalen van dit soort kosten? Informeer dan bij uw gemeente naar de mogelijkheden. De gemeente Barneveld heeft deze pagina daarvoor ingericht. U kunt ook kijken op leergeld.nl

Laptop

Op het JFC werken we met laptops. We vinden dit een belangrijk leermiddel. Daar hebben we twee redenen voor:

  1. We willen het maximale uit je halen. Door middel van onderwijs op maat binnen de les en daarbuiten kunnen we je beter geven wat jij nodig hebt.
  2. We willen je digitaal burgerschap bijbrengen. In deze maatschappij is het belangrijk dat je digitaal vaardig en mediawijs bent.

Het JFC werkt samen met de Rent Company. Tijdens de ouderavond in juni vertellen we meer over de laptop en het aanbod van de Rent Company. Alvast meer weten? Kijk bij de Veelgestelde vragen > kopje Laptop.

Overige schoolkosten

Naast de vrijwillige ouderbijdrage zijn er de overige schoolkosten. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van het leerjaar en de gekozen vakken van de leerling. Op de factuur die u aan het begin van het schooljaar van het JFC ontvangt, worden deze kosten gespecificeerd.

Is het voor u lastig om de schoolkosten te betalen? Dan kunt u mogelijk een financiële bijdrage voor schoolkosten ontvangen. Meer informatie vindt u op www.berekenuwrechtplus.nl.  

Voorbeeld overige schoolkosten: Een school kan een leerling verplichten om de eigen Bosatlas mee naar school te nemen. Het JFC heeft ervoor gekozen om dit te voorkomen door schoolsets Bosatlassen aan te schaffen. Dit scheelt gewicht in de rugtas.

Tegemoetkoming studiekosten

Informatie over studiekostenfinanciering kunt u vinden op www.duo.nl. Een leerling die 18 jaar wordt en nog voortgezet onderwijs volgt, kan een tegemoetkoming voor scholieren aanvragen. Deze tegemoetkoming is een gift en gaat in het kwartaal na de 18e verjaardag in. Vanaf dat moment stopt de kinderbijslag. De tegemoetkoming moet voor het einde van het schooljaar (31 juli) bij DUO zijn aangevraagd.