Schriftelijke klachten kunt u richten aan de contactpersoon.

Contactpersoon

H.E. van den Brink-van de Beek / D.D. Nagel
Postbus 108
3770 AC  Barneveld
0342-491469
brb@jfc.nl

Vertrouwenspersonen

Interne vertrouwenspersoon:
H.E. van den Brink-van de Beek
0342-491469
brb@jfc.nl

Interne vertrouwenspersoon:
D.D. Nagel
0342-491469
nl@jfc.nl

Externe vertrouwenspersoon:
Tanja Huisman
06-549 303 57
tanja.huisman@thinvertrouwen.nl

Commissie van Beroep (examenreglement)

Secretariaat:
Monique van Ree
commissievanberoep@via-scholen.nl
Botter 1
3891 CK Zeewolde

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs

Postbus 394
3440 AJ Woerden
070-3861697
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl

Inspectie

Inspectie van het onderwijs
U kunt uw vraag stellen aan Informatie Rijksoverheid via 1400 (bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 20.00 uur).
via contactformulier op de website: www.onderwijsinspectie.nl

Vertrouwensinspecteurs

Met klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, kunt u terecht bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs.
0900 – 111 3 111 (lokaal tarief)