Lestijden

Lestijden

We gebruiken standaard een 50-minutenrooster en soms een 40- of 45-minutenrooster. In het lesrooster krijgen alle vakken een plek. Het aantal lesuren per vak vind je terug bij je eigen leerstroom op de pagina Onderwijs.

De eerste bel gaat om 08.05 uur en de deuren sluiten om 08.12 uur. Dit zijn de lestijden:

50-minutenrooster
(periode 1 – 3)
40-minutenrooster
(tijdens besprekingen)
45-minutenrooster
(periode 4)
1e les 08:15 – 09:05 uur 08:15 – 08:55 uur 08:30 – 09:15 uur
2e les 09:05 – 09:55 uur 08:55 – 09:35 uur 09:15 – 10:00 uur
3e les 09:55 – 10:45 uur 09:35 – 10:15 uur 10:00 – 10:45 uur
Pauze Pauze Pauze
4e les 11:05 – 11:55 uur 10:35 – 11:15 uur 11:05 – 11:50 uur
5e les 11:55 – 12:45 uur 11:15 – 11:55 uur 11:50 – 12:35 uur
Pauze Pauze
6e les 13:15 – 14:05 uur 11:55 – 12:35 uur 13:05 – 13:50 uur
Pauze
7e les 14:05 – 14:55 uur 13:05 – 13:45 uur 13:50 – 14:35 uur
8e les 14:55 – 15:45 uur 13:45 – 14:25 uur 14:35 – 15:20 uur
9e les 15:45 – 16:35 uur 14:25  – 15:05 uur 15:20  – 16:05 uur

 

Bij het samenstellen van het rooster streven we naar aansluitende lestijden met zo min mogelijk tussenuren. Zeker als je verder weg woont, is dat fijn. We proberen lesuitval te voorkomen, maar soms is het onvermijdelijk. Plotselinge ziekte van docenten, scholingscursussen, kort buitengewoon verlof wegens familieomstandigheden, klassenbesprekingen, vak-excursies en dergelijke kunnen lesuitval veroorzaken.

We hebben verschillende mogelijkheden om tussenuren te voorkomen:

  • Dagelijkse roosterwijzigingen.
  • I-uren (invaluren): Bij de brugklassen beperken we lesuitval zoveel mogelijk. Blijven er toch nog tussenuren over, dan vullen we deze in als I-uur: de ene helft van de les ga je lezen en de andere helft van de les ga je verder met je schoolwerk. Tijdens dit uur valt een andere docent in voor de collega die afwezig is.In de andere leerjaren gebruiken we deze uren ook om ervoor te zorgen dat repetities altijd kunnen doorgaan.
  • Een telefoonketen: Als het eerste lesuur onverwacht vervalt, stelt de docent je daarvan (als dat mogelijk is) via een telefoonketen of Google Chat op de hoogte, zodat je later van huis kunt vertrekken.
  • Zelfstudie: Er is op school gelegenheid om tijdens tussenuren en na de lessen te studeren. Als je in de onderbouw zit, kun je terecht in lokaal 163. Daar is altijd een onderwijsassistent aanwezig ter begeleiding. Als je in de bovenbouw zit, zijn tussenuren altijd studie-uren. Je kunt gebruik maken van de studieruimte 016 en van het wiskundeplein. Zit je op de mavo, dan kun je gebruik maken van het mavoplein.