Een goede leesvaardigheid helpt je bij alle vakken. In de onderbouw besteden we daarom bij het vak Nederlands veel aandacht aan vrij lezen en ook bij Engels begint het lezen al in de brugklas. Je moet daarom altijd een boek bij je hebben. De boeken kun je in de mediatheek lenen. In de bovenbouw moet gelezen worden voor de literatuurlijst. Ook hiervoor is er een ruimschootse keuze in de collectie van de mediatheek.

Behalve leesboeken voor Nederlands en de vreemde talen vind je in de mediatheek ook tijdschriften, informatieve boeken en digitale informatiebronnen. Deze digitale informatie vind je in de portal op de homepage van de mediatheek. Een groot deel kun je thuis gebruiken, maar sommige betaalde databanken werken alleen binnen de school.

De mediatheek is elke schooldag geopend van 8.30-15.45 uur. Leerlingen kunnen hier ook terecht voor een rustige werkplek, of om iets uit te printen.

Voor het lenen van materialen uit de mediatheek krijg je een ‘druppel’ met een QR-code. Daarnaast werken we met de Aura Library app; daarin zie je wat je hebt geleend, wanneer je het moet inleveren, kun je verlengen en reserveren. Als boeken bijna ingeleverd moeten worden, krijg je daarvan een melding in de app en je schoolmail. Het gebruik van de mediatheek is gratis, maar als je materialen te laat inlevert, betaal je een boete van 0,15 cent per boek per schooldag.

E-mail: mediatheekteam@jfc.nl.