Sportklas

Vanaf het nieuwe schooljaar in 2021-2022 start het JFC met een speciale sportklas voor MH (mavo-havo) -leerlingen. Aanstaande brugklassers die de MH-stroom kiezen, kunnen zich aanmelden voor 'de sportklas' waarin zij vijf uren in de week bewegingsonderwijs zullen krijgen. Het is een klas voor sportieve leerlingen die het leuk vinden om kennis te maken met veel verschillende vormen van bewegen. 

Met de introductie van deze sportklas gaat het JFC een plek bieden aan kinderen die hun talenten op het gebied van sport verder willen ontwikkelen. Leerlingen in de sportklas worden op sportief vlak net wat meer uitgedaagd. Daarnaast zijn verschillende vaardigheden van belang, zoals de bereidheid om te leren, samenwerken, coachen, feedback geven en ontvangen en organiseren. De sportklas heeft een doorlopende leerlijn met LO2 (Lichamelijke Opvoeding) in mavo 3 en BSM (Bewegen Sport en Maatschappij) in havo 4. Dit zijn examenvakken in 'sport'.

Sportklas - Q&A
 

Wat houdt de sportklas precies in? 
De sportklas is voor leerlingen die het leuk vinden om kennis te maken met veel verschillende vormen van bewegen. Voorbeelden hiervan zijn freerunnen, skateboarden, hockey en volleybal. We gaan net even een stapje verder in de lessen op school, maar maken ook gebruik van experts voor gave clinics (bij bijvoorbeeld verenigingen in de buurt). 

Wat wordt er van je verwacht?
We verwachten een enthousiaste leerling die graag beter wil leren bewegen en open staat voor nieuwe uitdagingen. Ook vinden we het in de sportklas belangrijk dat je laat zien dat je wilt samenwerken, coachen, organiseren en leren van elkaar.

Hoe kan ik me aanmelden voor de sportklas?
Schrijf op de aanmeldingskaart links bovenin dat je graag naar de MH-sportklas wilt. Dit schrijf je er dus bij.

Is er een selectie voor de sportklas?
We vragen iedereen die zich aanmeldt voor de sportklas om een korte motivatiebrief in te vullen. Als we je aanmelding binnen hebben, krijg je daar meer informatie over. Ook nodigen we je dan uit voor een sportieve kennismaking.

Hoeveel uren sport heb je in de sportklas?
Alle brugklasleerlingen hebben drie uur bewegingsonderwijs. Leerlingen in de sportklas krijgen vijf uur bewegingsonderwijs. De twee uur extra sport zijn aan de randen van de dag geroosterd (1e en 2e uur of het 7e en 8e uur). 

Hoe ziet de sportklas eruit na klas 1?
In de MH-brugklas zitten alle leerlingen bij elkaar in de klas. Daarna zullen ze uitstromen naar M2 of H2. In klas 2 komen de leerlingen één keer per week samen voor het 'vak sportklas 2MH' (2 uur). Het gewone programma Bewegingsonderwijs volgen ze met hun eigen klas.
De sportklas sluit aan op de schoolexamenvakken LO2 (MAVO 3-4) en BSM (HAVO 4-5). Dit zijn examenvakken in 'sport'. 

Wie geeft de sportklas lessen?
De sportklas lessen worden gegeven door docenten Bewegingsonderwijs. Er zal ook regelmatig een trainer of instructeur die expert is in een bepaalde sport lesgeven. 

Zijn er extra kosten verbonden aan de sportklas?
Ja, de extra kosten zijn rond de 100 euro per schooljaar. Daarvan worden clinics, externe trainers en excursies betaald. Ook krijg je een 'sportklas-shirt'.