Sportklas

Vanaf het nieuwe schooljaar in 2021 start het JFC met een speciale sportklas voor MH (mavo-havo) -leerlingen. Aanstaande brugklassers die de MH-stroom kiezen, kunnen zich aanmelden voor "de sportklas" waarin zij vijf uren in de week bewegingsonderwijs zullen krijgen. Het is een klas voor sportieve leerlingen die het leuk vinden om kennis te maken met veel verschillende vormen van bewegen. 

Met de introductie van deze sportklas gaat het JFC een plek bieden aan kinderen die hun talenten op het gebied van sport verder willen ontwikkelen. Leerlingen in de sportklas worden op sportief vlak net wat meer uitgedaagd én zij zullen verenigingen bezoeken voor interessante clinics. Daarnaast zijn verschillende vaardigheden van belang, zoals de bereidheid om te leren, samenwerken, coachen, feedback geven en ontvangen en organiseren. De sportklas heeft een doorlopende leerlijn met LO2 (Lichamelijke Opvoeding) in mavo 3 en BSM (Bewegen Sport en Maatschappij) in havo 4. Dit zijn examenvakken in 'sport'.