Aanmelden overige leerjaren 

De aanmelding gaat via de afdelingsleider van het betreffende leerjaar. De eisen van toelating tot enig leerjaar van de school worden vastgesteld door het bevoegd gezag met inachtneming van de wettelijke voorschriften.

Van mavo-4 (vmbo-4 GT) naar havo-4

Vanwege het aanstaande wettelijk doorstroomrecht voor vmbo'ers naar de havo zal het JFC met onmiddellijke ingang het volgende toelatingsbeleid hanteren:

Voor het cursusjaar 2020-2021 en volgend, geldt dat examen moet worden gedaan in een extra vak om toegelaten te kunnen worden tot havo 4. Het 8e vak is dan de enige toelatingseis (tenzij de overheid alsnog besluit om ook die eis te laten varen).

Dus alle TL-leerlingen die examen gedaan hebben in 8 AVO-vakken en alle GL-leerlingen die examen hebben gedaan in 7 AVO-vakken + het beroepsgerichte vak kunnen dan worden toegelaten in havo 4.

Drempelloos doorstromen is een geweldige kans voor de GL- en TL-leerlingen, maar betekent niet dat de havo geschikt is voor alle vmbo-leerlingen. Tijdens adviesgesprekken blijft het noodzakelijk de leerlingen goed te blijven voorlichten over de overstap naar een andere vorm van onderwijs, waarbij zelfstandigheid en een gemotiveerde houding belangrijke aandachtspunten zijn.