Overige contacten

De school is geen wereld op zich, maar heeft, als onderdeel van de maatschappij, diverse andere contacten. We willen enkele van deze contacten noemen:

  • De toeleverende basisscholen. Regelmatig informeren we de basisscholen over de vorderingen van hun ex-leerlingen op onze school. Ook is er contact met de basisscholen als het gaat over de aanmelding van leerlingen uit groep 8 voor de brugklas.
  • Scholen voor voortgezet onder¬≠wijs in de gemeente Barneveld. In deze contacten bespreken we zaken die de scholen en de leerlingen aangaan in het algemeen.
  • Het vervolgonderwijs. De decanen spelen een belangrijke rol in deze contacten.
  • Het JFC maakt deel uit van VIA, Veluwse Interne Arbeidsmarkt, een samenwerkingsverband met een aantal andere protestants-christelijke scholen voor voortgezet onderwijs in de regio. VIA richt zich vooral op de personele aspecten van de scholen.
  • Diverse bedrijven en organisaties in de regio. Deze bedrijven spelen een rol als opdrachtgever voor het technasium en de Business School of bieden een stageplaats aan mavoleerlingen.

We hebben een netwerk bestaande uit bijna 250 oud-leerlingen wiens expertise we bijvoorbeeld bij de avond van de beroepen inzetten (zie Vrienden-van-het-JFC).