Oudergebedsgroep
Praten met en luisteren naar Gods stem, dat is waar gebed om draait. Vanuit Gods kracht kunnen we verschil maken in het leven van onze kinderen.

‘Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.’ (Fil. 4:6-7)

We bidden met elkaar omdat we graag gehoor willen geven aan deze oproep. Iedereen die mee wil bidden, is van harte welkom! We komen één keer per maand samen bij iemand thuis van 9.00 tot 10.00 uur. De data stellen we in onderling overleg vast. Wilt u meer weten of u aanmelden?

Mail naar gebedsgroepjfc@gmail.com of bel Marja Vink: 06-235 500 12.