Raad van toezicht en college van bestuur

De raad van toezicht (RvT) bestaat uit vijf tot zeven leden die op basis van deskundigheid en binding met het protestants-christelijke onderwijs zitting hebben in de raad. De RvT houdt toezicht op het functioneren van het college van bestuur.

Het college van bestuur is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het beleid van de school.

Afdelingsleiders

De afdelingsleiders geven leiding aan de teams en zijn verantwoordelijk voor het te voeren beleid in de afdelingen. Een team richt zich op één of meerdere leerjaren.

  • K.S. van Twillert, afdelingsleider brugklas mh/ha
  • L.L. Hijink-Elbertsen, afdelingsleider vwo 1,2,3
  • J. Wisse, afdelingsleider mavo 2, 3, 4
  • H.L.H. Ramaker, afdelingsleider havo 2, 3
  • H. van den Top, afdelingsleider havo 4, 5
  • J. van der Velden, afdelingsleider vwo 4, 5, 6

Schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit het college van bestuur en de afdelingsleiders.

Onderwijzend personeel (OP)

De vakdocenten zijn allereerst verantwoordelijk voor het verzorgen van het onderwijs. Zijn er vragen met betrekking tot een bepaald vak? Dan kunt u bij hen terecht.

Onderwijsondersteunend personeel (OOP)

Het OOP bestaat uit een grote groep medewerkers die uiteenlopende werkzaamheden verrichten en zo het geven van onderwijs ondersteunen. Denk aan de conciërges, de afdelingsassistenten, de (technisch) onderwijsassistenten, de medewerkers van de mediatheek, het administratief personeel en de mensen voor de interieurverzorging.

Mentoren

Bijna elke docent is ook mentor van een klas of groep. De mentor is de belangrijkste schakel in het contact tussen thuis en school. Hij of zij staat als het ware naast de leerlingen. Om een zo goed mogelijk totaalbeeld van uw kind(eren) te krijgen, stelt de mentor zich op de hoogte hoe het met hem of haar gaat (ook bij andere vakken). Ook regelmatig contact met u als ouder(s) en verzorger(s) helpt om een goed beeld van uw zoon of dochter te krijgen. De mentor is het eerste aanspreekpunt als er vragen, opmerkingen of problemen zijn.

De mentor is ook contactpersoon namens de school. Als daar aanleiding voor is, zal hij of zij contact met u opnemen.

Decanen

Elke afdeling (mavo, havo, vwo) heeft een eigen decaan. Decanen begeleiden leerlingen bij het maken van de juiste keuzes met betrekking tot de examenvakken en het vervolgonderwijs.