Reglementen

We hebben alle informatie over de verschillende protocollen en reglementen die we handhaven verzameld op deze pagina. In gevallen waarin deze reglementen niet voorzien, beslist het college van bestuur.

Leerlingenstatuut

Hier komt een link naar het leerlingenstatuut.

Klachtenregeling

Hier komt een link naar de klachtenregeling.

Reglement genotmiddelen

Hier komt een link naar het reglement genotmiddelen.

Protocol leerlingbesprekingen

Hier komt een link naar het protocol leerlingbesprekingen.

Reglement ouderpanels

Hier komt een link naar het reglement ouderpanels.

Medezeggenschapsreglement

Link

Medezeggenschapsstatuut

Link

Protocol informatievoorziening gescheiden ouders

Link