Vakantie en verlof

Vakanties 2022-2023

  Herfstvakantie
 • 24 t/m 28 oktober 2022
  Dankdag
 • 2 november 2022

  Kerstvakantie
 • 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
  Voorjaarsvakantie
 • 27 februari t/m 3 maart 2023

  Biddag
 • 8 maart 2023
  Paasvakantie
 • 10 april 2023 (NB: Goede Vrijdag is dit jaar een lesdag)

  Meivakantie
 • 24 april t/m 5 mei 2023
  Hemelvaart
 • 18 en 19 mei 2023

  Pinksteren
 • 29 mei 2023
  Zomervakantie
 • 10 juli t/m 18 augustus 2023

Bijzonder verlof

Over verlof buiten de reguliere vakanties kunnen we kort zijn: alleen als er sprake is van gewichtige omstandigheden zoals de wet die omschrijft, mogen we toestemming geven.

Besluit je om toch meer vrij te nemen dan de normale vakanties aangeven, dan is dat geheel op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid. De afdelingsleider zal ongeoorloofde afwezigheid altijd melden bij de leerplichtambtenaar.