Op het JFC werken mensen die ervoor kiezen hun geloof in God te belijden en daarvan te getuigen, ook op school. Vanuit deze geloofsovertuiging geven we invulling aan onze relatie met God en de naaste. Daarbij tonen we respect voor andersdenkenden.

JFC. Ontdek je kracht!

Je kunt op het JFC de mavo, havo, atheneum, gymnasium of het technasium volgen. Wat je ook kiest, we vinden het belangrijk dat je ontdekt en ervaart welke unieke talenten jij van God hebt gekregen. Vanuit een persoonlijke relatie, waarin we jou zien en kennen, moedigen we je aan om – op je eigen niveau – maximaal te ontwikkelen en je talenten tot bloei te brengen.

Onze christelijke identiteit is verweven met alles wat we doen.

  • We beginnen iedere dag met Bijbellezing en gebed;
  • We bidden in de klas voor de lunch;
  • We sluiten in de onderbouw de dag af met bijvoorbeeld een lied of gebed;
  • We geven het vak godsdienst een belangrijke plek op het lesrooster;
  • We vieren de christelijke feestdagen;
  • We besteden aandacht aan goede doelen.

 

Ook komt er één keer per maand een groepje ouders/verzorgers bijeen om te bidden voor het JFC. Meer informatie en aanmelden gebedsgroep.

Het JFC gaat uit van de Stichting voor Protestants-Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de gemeente Barneveld en omgeving. Concreet betekent dit dat Gods Woord ons richtlijnen geeft voor het onderwijs en de vorming van onze leerlingen.