Oudergebedsgroep

“Elk kind heeft een biddende ouder nodig!”

Gebed is het meest krachtige middel dat een ouder kan hebben. Vanuit Gods kracht kunnen we verschil maken in het leven van onze kinderen.

Ook de school weet zich gesteund wanneer ouders/verzorgers bidden voor de school en hun leerlingen.

God zegt in Filippenzen 4:6-8 : “Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt, dankbaar voor alles wat Hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent. Broeders en zusters, richt daarom uw gedachten op alles wat waar, eervol, rechtvaardig, zuiver en mooi is en wat goed bekend staat, kortom alles wat deugdzaam en loffelijk is.”

Daarom is er al jaren een gebedsgroep op het JFC waarin ouders samenkomen om te bidden voor allerlei zaken die de school aangaan en voor de leerlingen, onze kinderen. Tevens is het een mooie manier om elkaar als ouders te ontmoeten en te steunen.

We komen één keer per maand samen en zijn op zoek naar nieuwe bidders. Bid je mee? Je bent van harte uitgenodigd.

Je kunt mailen naar: gebedsgroepjfc@gmail.com of bel naar Marja Vink 06-235 500 12.