Veilige school

Veilige school

Het is belangrijk dat jij je veilig en vertrouwd voelt op school. Daarom heeft een veilige leeromgeving onze volle aandacht. Een veilige school maken we met elkaar als medewerkers, leerlingen, ouder(s)/ verzorger(s) en bestuur.

Voorkomen is beter dan genezen. We besteden daarom op verschillende manieren aandacht aan het voorkomen van onveilige situaties en onveilig gedrag. Aandachtsgebieden zijn bijvoorbeeld:

  • genotmiddelen, zoals alcohol en drugs;
  • gamen en het gebruik van sociale media;
  • sociaal en mentaal welbevinden;
  • liefde en seksualiteit;
  • (culturele) diversiteit;
  • respectvol met elkaar omgaan;
  • omgaan met geld.

Pesten

Pesten zorgt voor onveilige situaties. De eerste weken is er daarom veel aandacht voor de groepsvorming van jouw mentorklas. Ook speelt onze theatergroep Braat ieder jaar de voorstelling Klem voor alle brugklassen. Mede naar aanleiding van deze voorstelling bespreken we met elkaar de oorzaken en gevolgen van pestgedrag.

Krijg je toch te maken met ongewenst gedrag, dan kun je altijd bij je mentor terecht. Spreek je liever met een vertrouwenspersoon, dan kan dat ook. Is er sprake van pesten, dan maken we gebruik van een pestprotocol om de benodigde acties in beeld te krijgen en in gang te zetten.

Aanspreekpunt pesten: Hetty van den Brink (brb@jfc.nl) & Douwe Nagel nl@jfc.nl 

Coördinator pestbeleid: Leanne Hijink (llhijink@jfc.nl)