Verzekering en sponsoring

Verzekering

In de volgende gevallen ben je via een collectieve scholierenongeval­lenverzekering verzekerd tegen ongevallenrisico’s:

  1. gedurende je verblijf in de schoolgebou­wen en op de daarbij behorende terreinen.
  2. bij deelname aan schoolsportwedstrijden, bij museumbezoek en tijdens muziek- en toneelvoorstellingen, mits onder toezicht van personeel.
  3. tijdens excursies en schoolreizen binnen en buiten Nederland, mits onder toezicht van personeel.
  4. tijdens stages val je onder de bedrijfsverzekeringen van het stagebedrijf, let wel; de bedrijfsvoering van een ZZP’er is niet ingericht voor personeel. Daarom adviseren we je daar niet voor te kiezen.

Schadeformulieren kun je bij de administratie (kamernummer 026) ophalen. De volledige verzekeringsvoorwaarden liggen op school ter inzage.

Sponsoring

Net als andere scholen, maakt het JFC soms gebruik van sponsorgelden om bijzondere uitgaven te bekostigen. We voeren een zeer voorzichtig beleid met betrekking tot het accepteren van sponsorgelden en zijn aangesloten bij het door de minister en de besturenorganisaties gesloten convenant over sponsorgelden. De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op ons sponsorbeleid.