Dele español

Op het JFC kan door leerlingen gekozen worden om zich voor te bereiden op een internationaal erkend diploma Spaans, Dele. 

De leerling bereidt de vaardigheden leesvaardigheid, luistervaardigheid en schrijfvaardigheid grotendeels zelf voor. Dit kan tijdens de lessen Spaans, maar ook daarbuiten. De gemaakte opdrachten worden gecorrigeerd door de docent en besproken met de leerling. Spreekvaardigheid wordt geoefend met de docent. Daar worden buiten de lessen Spaans afspraken over gemaakt. De leerling kan na een voorbereidingstijd meedoen aan Dele escolar. Dit houdt in dat de leerling examen doet op twee niveaus, namelijk A2 en B1. Het hoogst behaalde niveau op alle vaardigheden zal op het diploma staan.

De docent Spaans zal zorgen voor boeken voor de leerling om zich voor te bereiden, ouders betalen de kosten van het examen (ongeveer €150) dat extern, bij Instituto Cervantes in Utrecht wordt afgenomen.