Tevredenheid

We laten graag zien hoe het zit met de tevredenheid van de mensen waar we voor werken:

tevredenheid ouders, leerlingen en personeel