Welke begeleiding wordt er geboden binnen het JFC?

Als een leerling naar het JFC komt, doen wij er alles aan om de middelbare schoolperiode succesvol te laten zijn. Elke leerling moet zich prettig voelen op het JFC en bij problemen de juiste hulp kunnen krijgen.

De begeleiding ligt in de eerste plaats bij de vakdocent en de mentor. Zij houden de vorderingen en het welbevinden van de leerling in de gaten.

Mocht er meer nodig zijn, dan kan de stafdocent meedenken en indien nodig een aanvraag doen bij het ZorgAdviesTeam. Er is hulp mogelijk bij:

  • leren leren
  • leren kiezen
  • leren leven

Maak kennis met de zorgcoördinatoren

Onze zorgcoördinatoren

Passend onderwijs

Leerling steekt vinger op

Persoonlijk mentoraat

Naast een klassenmentor kan een leerling, als dat nodig is, een persoonlijk mentor krijgen. Deze mentor geeft 1-op-1-begeleiding op het gebied van plannen, leren leren, executieve vaardigheden of op sociaal-emotioneel vlak.

Welke ondersteuning bieden wij?

In het schoolondersteuningsprofiel beschrijven wij welke ondersteuning we kunnen bieden aan onze leerlingen. We gaan graag met u in gesprek over uw kind.

Lees het SOP

Kunnen we bieden wat uw kind nodig heeft? We gaan graag in gesprek.

Marjolein Hertgers & Christa van Kooten