De aanmelding gaat via de afdelingsleider van het betreffende leerjaar.

(De eisen van toelating tot enig leerjaar van de school worden vastgesteld door het bevoegd gezag met inachtneming van de wettelijke voorschriften.)

Van mavo-4 (vmbo-4 GT) naar havo-4

Vanwege het wettelijk doorstroomrecht voor vmbo’ers naar de havo hanteert het JFC het volgende toelatingsbeleid: 

Om toegelaten te kunnen worden tot havo 4, moet examen worden gedaan in een extra vak. Dit 8e vak is de enige toelatingseis. 

Dus alle geslaagde TL-leerlingen die examen gedaan hebben in 8 AVO-vakken en alle GL-leerlingen die examen hebben gedaan in 7 AVO-vakken + het beroepsgerichte vak kunnen worden toegelaten in havo 4.

Drempelloos doorstromen is een geweldige kans voor de GL- en TL-leerlingen, maar het betekent niet dat de havo geschikt is voor alle vmbo-leerlingen. Tijdens advies- en kennismakingsgesprekken blijft het noodzakelijk de leerlingen goed voor te lichten over de overstap naar een andere vorm van onderwijs, waarbij zelfstandigheid en een gemotiveerde houding belangrijke aandachtspunten zijn. 

Van havo-5 naar vwo-5

Een leerling die zijn havodiploma heeft behaald, heeft het recht door te stromen naar vwo-5. De leerling moet dan een extra vak oppakken. De leerling schrijft een motivatiebrief en heeft een gesprek met de decaan over de mogelijkheden en kansen.