Bestuur

De Raad van Toezicht houdt toezicht op onze school en het College van Bestuur. Het CvB stuurt de organisatie aan via de afdelingsleiders van de teams en de teamleider van de ISK. Daaronder vallen de docenten en het Onderwijs Ondersteunend Personeel.

Daarnaast hebben we verschillende ondersteunende diensten voor een goed verloop van organisatie:
Secretariaat, Communicatie, ICT, Financiën, PSA & Control, P&O, Facilitair, Mediatheek en het Planbureau

Jaarverslag 2021

In het jaarverslag blikken we terug op 2021 en kijken we vooruit. Hoogtepunt van 2021 was de opening van ons gerenoveerde schoolgebouw!

Lees het jaarverslag 2021

Klachtenregeling

Er is iets niet goed gegaan en je komt er niet uit met de desbetreffende persoon: kijk waar je terecht kunt

Open de Klachtenregeling

Klokkenluidersregeling

Hoe gaan we om met een vermoeden van een ernstige misstand?

Lees de klokkenluidersregeling

Statuten

Onze fundering vindt u in de statuten.

Open onze statuten