De overstap van de basisschool naar het voorgezet onderwijs is bijzonder. Met de informatie op deze pagina willen we de overstap naar onze school zo soepel mogelijk laten verlopen.

Ben je een groepsleerkracht die wil aanmelden?

Van groep 8 naar het JFC

Van 25 – 31 maart 2024 is de landelijke aanmeldweek en kunnen je ouders je aanmelden voor het JFC via deze pagina.* Daarna gaan wij, in overleg met jouw juf of meester, kijken in welke soort brugklas jij een plek kunt krijgen. Dat kan een mavo/havo-, een havo/atheneum-, een atheneum- of een gymnasiumbrugklas zijn. In juni krijg je bericht of je bent toegelaten. Bij de plaatsing kijken we naar de scores die je op de basisschool hebt gehaald, hoe je werkhouding was en of er verder nog bijzonderheden zijn. Daarvoor kijken we naar het document Leerlingkenmerken dat door de basisschool wordt ingevuld.

Als je bent toegelaten, word je ingedeeld in een brugklas. Je mag altijd een vriend of vriendin opgeven bij je aanmelding bij wie je in de brugklas wilt komen. Als je ver(der) weg van school woont, kom je met meerdere kinderen uit jouw woonplaats in een klas (als je hetzelfde niveau- en plaatsingsadvies hebt gekregen).

De woensdag voor de zomervakantie kom je voor de eerste keer als nieuwe brugklasleerling van het JFC, naar onze school. Dan maak je kennis met je mentor en je nieuwe klasgenoten. Zo weet je al voor de zomervakantie bij wie je in de klas komt in het nieuwe schooljaar. De mentor maakt je al een klein beetje wegwijs in de school en vertelt wanneer je na de vakantie op school wordt verwacht.

*Leerlingen die na 1 april worden aangemeld, kunnen we geen plaatsing garanderen.

Tromgeroffel..... je gaat starten op het JFC!

We kijken uit naar je start op het JFC! Wil je je al goed voorbereiden? Neem dan eens een kijkje in onze schoolgids. Je leert ons dan nog beter kennen. Tot gauw!

Schoolgids 2023-2024

Plaatsing

Bij de toelating tot onze school is het advies van de basisschool bepalend. De resultaten van het leerlingvolgsysteem (in ieder geval groep 6, 7 en 8) en de studiehouding spelen een zeer belangrijke rol bij de plaatsing in het soort brugklas. Op basis hiervan plaatsen wij de leerling in een mavo/havo-klas, een havo/atheneumklas, een atheneumklas of een gymnasiumklas.

In juni krijgen de leerlingen bericht op welk niveau ze geplaatst zijn.

Aanmelding (buiten de regio)

Wilt u uw kind aanmelden en komt u niet uit de regio Barneveld? U kunt uw kind ook aanmelden in de landelijke aanmeldweek via onze site. Heeft u vragen, neem contact op met de brugdecaan (brugdecaan@jfc.nl).

(De eisen van toelating tot enig leerjaar van de school worden vastgesteld door het bevoegd gezag met inachtneming van de wettelijke voorschriften.)

 

 

Ontvang een seintje!

Eén week om uw kind aan te melden; een belangrijk moment! Daarom geven we u graag een seintje. Laat uw gegevens achter in dit formulier en u ontvangt t.z.t. een herinneringsmail. Leerlingen die na 1 april worden aangemeld, kunnen we geen plaatsing garanderen.

E-mailadres(Vereist)
Verwacht advies(Vereist)
Ik verwacht dat de basisschool het volgende advies gaat geven. Plaatsing in:
Mijn kind zou graag geplaatst worden in de mavo-havo SPORTklas

Belangrijke gegevens via de groepsleerkracht

De groepsleerkracht van groep 8 stuurt belangrijke gegevens door van een aangemelde leerling naar het JFC. Via OSO hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • niveau- en plaatsingsadvies
  • Cito-scores groep 6, 7 en 8
  • uitkomst doorstroomtoets: zowel de rapportage als de score
  • Leerlingkenmerken
  • PDF Leerlingenprognose
  • onderzoeksverslag (indien van toepassing)

Instructie volgt in februari.

Is een kind voor 1 april aangemeld, dan wordt in principe uiterlijk 12 mei beslist over de toelating. Door de meivakantie is het mogelijk dat hier meer tijd voor nodig is. Uiterlijk 26 mei krijgen de ouders en kinderen van ons bericht.

Bent u groepsleerkracht en heeft u vragen? Neem dan contact op met de leerlingenadministratie van onze school via de mail of telefoonnummer 0342-491469