Aanmelden brugklas

De overstap van de basisschool naar het voorgezet onderwijs is bijzonder. Met de informatie op deze pagina willen we de overstap naar onze school zo soepel mogelijk laten verlopen.

De woensdag voor de zomervakantie kom je voor de eerste keer als nieuwe brugklasleerling van het JFC, naar onze school. Dan maak je kennis met je mentor en je nieuwe klasgenoten. Zo weet je al voor de zomervakantie bij wie je in de klas komt in het nieuwe schooljaar. De mentor maakt je al een klein beetje wegwijs in de school en vertelt wanneer je na de vakantie op school wordt verwacht.

Ben je een groepsleerkracht die wil aanmelden?

Aanmelding in de zomervakantie

De toelating op het JFC is een zorgvuldig proces. Wordt uw kind in de zomervakantie aangemeld, dan kunnen we pas na de zomervakantie het dossier bekijken en contact zoeken met de vorige school. 

Voor nu kunt u het volgende doen:

  • De aanmeldlink opvragen via leerlingenadministratie@jfc.nl. Dit mailadres wordt nog t/m 18 juli en vanaf 19 augustus bekeken.
  • De vorige school vragen om het dossier van uw kind al voor het JFC klaar te zetten.
  • De vorige school vragen om een mail te sturen naar leerlingenadministratie@jfc.nl waarin de school aangeeft naar welk leerjaar uw kind kan en op welk niveau (mavo(TL)/havo/vwo).

Als deze informatie compleet is, dan kunnen we het dossier in behandeling nemen.

N.B. Het niveau-advies dat de vorige school geeft moet minimaal GL/TL (mavo) zijn. Wij hebben geen basis-, kader- of gemengde leerweg. Voor deze niveaus verwijzen we u graag naar een vmbo-school in onze omgeving. 

In de brugklas hebben we de volgende soorten klassen: mavo/havo, havo/vwo, atheneum en gymnasium.

We zullen z.s.m. vanaf dinsdag 26 augustus contact opnemen.

Van groep 8 naar het JFC

Van 19 maart t/m 1 april 2024 kunnen je ouders je aanmelden voor het JFC via deze pagina. (De uiterlijke aanmelddatum van 1 april is voorbij. Om uw kind aan te melden kunt u een verzoek indienen via leerlingenadministratie@jfc.nl. We gaan dan kijken of er nog plek is voor uw kind.) Na de aanmelding gaan wij, in overleg met jouw juf of meester, kijken in welke soort brugklas jij een plek kunt krijgen. Dat kan een mavo/havo-, een havo/atheneum-, een atheneum- of een gymnasiumbrugklas zijn. In juni krijg je bericht of je bent toegelaten. Bij de plaatsing kijken we naar de scores die je op de basisschool hebt gehaald, hoe je werkhouding was en of er verder nog bijzonderheden zijn. Daarvoor kijken we naar het document Leerlingkenmerken dat door de basisschool wordt ingevuld.

Als je bent toegelaten, word je ingedeeld in een brugklas. Je mag altijd een vriend of vriendin opgeven bij je aanmelding bij wie je in de brugklas wilt komen. Als je ver(der) weg van school woont, kom je met meerdere kinderen uit jouw woonplaats in een klas (als je hetzelfde niveau- en plaatsingsadvies hebt gekregen).

De woensdag voor de zomervakantie kom je voor de eerste keer als nieuwe brugklasleerling van het JFC, naar onze school. Dan maak je kennis met je mentor en je nieuwe klasgenoten. Zo weet je al voor de zomervakantie bij wie je in de klas komt in het nieuwe schooljaar. De mentor maakt je al een klein beetje wegwijs in de school en vertelt wanneer je na de vakantie op school wordt verwacht.

Tromgeroffel..... je gaat starten op het JFC!

We kijken uit naar je start op het JFC! Wil je je al goed voorbereiden? Neem dan eens een kijkje in onze schoolgids. Je leert ons dan nog beter kennen. Tot gauw!

Schoolgids 2024-2025

Plaatsing

Leerlingen met een GLTL-advies komen in een M/H-brugklas. Leerlingen met een lage havo-score worden in een M/H-brugklas geplaatst. Leerlingen met een hogere havo-score in een H/A-brugklas. Leerlingen met een lage vwo-score worden in een H/A-brugklas geplaatst. Leerlingen met een hoge vwo-score in een A-brugklas. Een leerling met een (zeer) hoge vwo-score met interesse in geschiedenis, filosofie en (klassieke) talen kan aangemeld worden voor de gymnasium-brugklas.

Een leerling wordt toegelaten als het een schooladvies heeft gekregen van minimaal GL-TL. Wij hebben geen Basis en Kader en ook niet de Gemengde Leerweg.

In sommige gevallen zal ook eerst moeten worden bekeken of het JFC de ondersteuning kan bieden die de leerling nodig heeft. Hiervoor is een gesprek met de zorgcoördinator nodig.

Aanmelding (buiten de regio)

Wilt u uw kind aanmelden en komt u niet uit de regio Barneveld? U kunt uw kind ook aanmelden in de landelijke aanmeldweek via onze site. Heeft u vragen, neem contact op met de brugdecaan (brugdecaan@jfc.nl).

(De eisen van toelating tot enig leerjaar van de school worden vastgesteld door het bevoegd gezag met inachtneming van de wettelijke voorschriften.)

 

 

Belangrijke gegevens via de groepsleerkracht

De groepsleerkracht van groep 8 stuurt belangrijke gegevens door van een aangemelde leerling naar het JFC. Via OSO hebben wij de volgende gegevens nodig:

  • niveau- en plaatsingsadvies
  • Cito-scores groep 6, 7 en 8
  • uitkomst doorstroomtoets: zowel de rapportage als de score
  • Leerlingkenmerken
  • PDF Leerlingenprognose
  • onderzoeksverslag (indien van toepassing)
  • OPP (Alleen nodig bij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Hierover is dan al afgestemd met een van de brugdecanen.) 

Instructie volgt in februari.

Is een kind voor 1 april aangemeld, dan wordt in principe uiterlijk 12 mei beslist over de toelating. Door de meivakantie is het mogelijk dat hier meer tijd voor nodig is. Uiterlijk 26 mei krijgen de ouders en kinderen van ons bericht.

Bent u groepsleerkracht en heeft u vragen? Neem dan contact op met de leerlingenadministratie van onze school via de mail of telefoonnummer 0342-491469