Wat u moet weten vooraf

In verband met het paasweekend is het aanmelden eerder mogelijk. Dat betekent dat u uw kind kunt gaan aanmelden op het JFC wanneer de basisschool het definitieve advies heeft gegeven.

We zien uw aanmelding graag tegemoet!

U kunt uw kind t/m maandag 1 april aanmelden voor het JFC. Leerlingen die na 1 april worden aangemeld, kunnen we helaas geen plaatsing garanderen.

Eerst advies binnen -> dan aanmelden

U kunt uw kind aanmelden als het in groep 8 zit en een van de volgende schooladviezen van de basisschool heeft gekregen:

 • vmbo gl-tl (mavo)
 • vmbo gl-tl/havo
 • havo
 • havo/vwo
 • vwo

Naast het schooladvies heeft u ook een plaatsingsadvies gekregen. Dit is het advies dat u aan ons doorgeeft in het formulier. Er zijn 5 plaatsingsmogelijkheden in de brugklas op het JFC:

 • mavo/havo-brugklas
 • mavo/havo-sportklas (hier mag uw kind zelf voor kiezen, loting volgt bij meer dan 27 aanmeldingen)
 • havo/atheneum-brugklas
 • atheneum-brugklas
 • gymnasium-brugklas (eigen keuze bij vwo advies)

Wat heeft u nodig bij de aanmelding?

Om de aanmelding te kunnen doen heeft u het volgende nodig:

 • ID of paspoort van uw kind (i.v.m. correcte spelling van de volledige naam en het benodigde BSN-nummer)
 • advies van de basisschool welke brugklas bij uw kind past

Uw kind kan aangeven bij wie hij/zij graag in de klas wil. Vul het formulier pas in als ook van deze twee vrienden/vriendinnen bekend is naar welke brugklas ze gaan.

Vragen?

Vragen over het invullen van het formulier? Arja Koning (leerlingenadministratie@jfc.nl).

Inhoudelijke vragen? Pepper Evers en Peter Siereveld (brugdecaan@jfc.nl).

Start de aanmelding

U kunt gaan aanmelden! Klik op de knop.

Let op: u moet het formulier actief versturen na ondertekening, anders blijf deze in concept staan en komt die niet bij ons binnen.

Start de aanmelding

U kunt gaan aanmelden! Klik op de knop.

Let op: u moet het formulier actief versturen na ondertekening, anders blijf deze in concept staan en komt die niet bij ons binnen.

Start de aanmelding

Aanmelden brugklas

De overstap van de basisschool naar het voorgezet onderwijs is bijzonder. Met de informatie op deze pagina willen we de overstap naar onze school zo soepel mogelijk laten verlopen.

De woensdag voor de zomervakantie kom je voor de eerste keer als nieuwe brugklasleerling van het JFC, naar onze school. Dan maak je kennis met je mentor en je nieuwe klasgenoten. Zo weet je al voor de zomervakantie bij wie je in de klas komt in het nieuwe schooljaar. De mentor maakt je al een klein beetje wegwijs in de school en vertelt wanneer je na de vakantie op school wordt verwacht.

Ben je een groepsleerkracht die wil aanmelden?

Van groep 8 naar het JFC

Van 19 maart t/m 1 april 2024 kunnen je ouders je aanmelden voor het JFC via deze pagina.* Daarna gaan wij, in overleg met jouw juf of meester, kijken in welke soort brugklas jij een plek kunt krijgen. Dat kan een mavo/havo-, een havo/atheneum-, een atheneum- of een gymnasiumbrugklas zijn. In juni krijg je bericht of je bent toegelaten. Bij de plaatsing kijken we naar de scores die je op de basisschool hebt gehaald, hoe je werkhouding was en of er verder nog bijzonderheden zijn. Daarvoor kijken we naar het document Leerlingkenmerken dat door de basisschool wordt ingevuld.

Als je bent toegelaten, word je ingedeeld in een brugklas. Je mag altijd een vriend of vriendin opgeven bij je aanmelding bij wie je in de brugklas wilt komen. Als je ver(der) weg van school woont, kom je met meerdere kinderen uit jouw woonplaats in een klas (als je hetzelfde niveau- en plaatsingsadvies hebt gekregen).

De woensdag voor de zomervakantie kom je voor de eerste keer als nieuwe brugklasleerling van het JFC, naar onze school. Dan maak je kennis met je mentor en je nieuwe klasgenoten. Zo weet je al voor de zomervakantie bij wie je in de klas komt in het nieuwe schooljaar. De mentor maakt je al een klein beetje wegwijs in de school en vertelt wanneer je na de vakantie op school wordt verwacht.

Tromgeroffel..... je gaat starten op het JFC!

We kijken uit naar je start op het JFC! Wil je je al goed voorbereiden? Neem dan eens een kijkje in onze schoolgids. Je leert ons dan nog beter kennen. Tot gauw!

Schoolgids 2023-2024

Plaatsing

Bij de toelating tot onze school is het advies van de basisschool bepalend. De resultaten van het leerlingvolgsysteem (in ieder geval groep 6, 7 en 8) en de studiehouding spelen een zeer belangrijke rol bij de plaatsing in het soort brugklas. Op basis hiervan plaatsen wij de leerling in een mavo/havo-klas, een havo/atheneumklas, een atheneumklas of een gymnasiumklas.

In juni krijgen de leerlingen bericht op welk niveau ze geplaatst zijn.

Aanmelding (buiten de regio)

Wilt u uw kind aanmelden en komt u niet uit de regio Barneveld? U kunt uw kind ook aanmelden in de landelijke aanmeldweek via onze site. Heeft u vragen, neem contact op met de brugdecaan (brugdecaan@jfc.nl).

(De eisen van toelating tot enig leerjaar van de school worden vastgesteld door het bevoegd gezag met inachtneming van de wettelijke voorschriften.)

 

 

Belangrijke gegevens via de groepsleerkracht

De groepsleerkracht van groep 8 stuurt belangrijke gegevens door van een aangemelde leerling naar het JFC. Via OSO hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • niveau- en plaatsingsadvies
 • Cito-scores groep 6, 7 en 8
 • uitkomst doorstroomtoets: zowel de rapportage als de score
 • Leerlingkenmerken
 • PDF Leerlingenprognose
 • onderzoeksverslag (indien van toepassing)
 • OPP (Alleen nodig bij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Hierover is dan al afgestemd met een van de brugdecanen.) 

Instructie volgt in februari.

Is een kind voor 1 april aangemeld, dan wordt in principe uiterlijk 12 mei beslist over de toelating. Door de meivakantie is het mogelijk dat hier meer tijd voor nodig is. Uiterlijk 26 mei krijgen de ouders en kinderen van ons bericht.

Bent u groepsleerkracht en heeft u vragen? Neem dan contact op met de leerlingenadministratie van onze school via de mail of telefoonnummer 0342-491469