Het JFC maakt zich er sterk voor dat alle leerlingen én medewerkers zich ontwikkelen vanuit hun persoonlijke kracht.

Ontdek ons verhaal

Zeker. Er gelden regels in het onderwijs. Er zijn dingen die mogen – en dingen die moeten. Dingen die standaard zijn – en dingen die anders kunnen. Maar mensen zijn nooit standaard. Vertel ons niet dat dé leerling bestaat, of dé docent. Dé leider of dé medewerker. Want jij bent door God uniek gemaakt.

Daarom moedigen we jou aan je hart te volgen. Te ontdekken wie je bent en wat bij jou past. Denk daarbij vooral niet te klein van jezelf.

Wij ondersteunen je. Actief. Door naar je te luisteren. Ruimte te geven. Voorzieningen te bieden. Roosters aan te passen. Maatwerk te creëren. Vragen te stellen. En tegelijk beschikbaar te zijn, voor al die momenten dat jij samen met ons sterker staat. De momenten dat je onze hulp, inspiratie, steun of ideeën goed kunt gebruiken.

Zo benut jij je persoonlijke gaven als bron van inspiratie. Met alle idealen die je koestert. Met de dromen die je hebt, de passie die je voelt, de natuurlijke talenten die je kreeg. Met – dat ook – alles wat je minder goed kunt, waar je niet van houdt, en wat óók bij jou hoort. Ontdek je kracht en erken jezelf. Het is aan jou om jezelf te zijn, op de school die niets liever ziet dan dat. Neem het voortouw. Jij bent aan zet.

Welkom op het Johannes Fontanus College. Ontdek je kracht.

De 6 strategische speerpunten van het JFC

Natuurlijk willen we altijd een stapje beter. Daarom richten we ons op de volgende speerpunten:

Uitdagend onderwijs voor elke leerling

Alle leerlingen worden – via vormen van onderwijs op maat – uitgedaagd.

Eigentijdse voorzieningen

Het JFC benut – in aansluiting op haar curriculum – de mogelijkheden van ICT en eigentijdse leermiddelen optimaal voor hun onderwijs.

Brede vorming voor alle leerlingen

Het JFC is actief aan de slag met de ontwikkeling van hun curriculum, dat recht doet aan de drievoudige opdracht van het onderwijs: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Hiertoe behoort versterking van het burgerschapsonderwijs.

Partnerschap in de regio

Ons schoolbestuur werkt in de regio samen met verschillende partners aan het realiseren van haar maatschappelijke opdracht en maakt hier gezamenlijk afspraken over. Hierbij betrekt zij het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en lokale en regionale overheden.

Scholen als lerende organisaties

Het streven is dat het aantal plekken op opleidingsscholen in het voortgezet onderwijs in 2020 met 2200 tot 4000 is toegenomen. Startende leraren en schoolleiders krijgen een effectief inwerk- en begeleidingsprogramma, als onderdeel van het strategisch personeelsbeleid

Toekomstbestendigheid organiseren

Het JFC stemt het personeelsbeleid af op onderwijskundige doelen en daaraan gekoppeld de professionele ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van leraren en schoolleiders.