Gezellige streekschool

Het JFC heeft een echte streekfunctie. Onze leerlingen komen onder andere uit de gemeenten Barneveld, Lunteren, Achterveld, Nijkerk, Putten, Otterlo, Scherpenzeel, Woudenberg en Renswoude.

Veel leerlingen komen met de fiets, maar de school is ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer (trein, bus en buurtbussen). Het NS-station ligt op loopafstand en de buurtbus heeft vlak bij de school een halte.

Kijk voor de actuele vertrek- en aankomsttijden op www.9292.nl en www.rrreis.nl.

Een gezonde school

Een gezonde levensstijl is belangrijk, juist ook voor jongeren. Als jij gezond bent, heb je meer kans op goede schoolprestaties. Dit draagt op de langere termijn bij aan een goede gezondheid en maatschappelijk succes.

Roken

Het JFC is een rookvrije school: leerlingen en personeel roken niet op het schoolterrein.

Kantine

Gouden schoolkantine: onze kantine voldoet aan de criteria die het Voedingscentrum aan een gezonde schoolkantine stelt. Het aanbod bestaat voor minimaal 80% uit de betere keuzes van de Schijf van Vijf, waaronder fruit en water. Ook is de kantine zo ingericht dat je onbewust wordt gestimuleerd om de betere keuzes te maken. Om onze kantine gezond te houden, brengen we ieder jaar het aanbod in kaart aan de hand van de Kantinescan en de regels van het Voedingscentrum. Met de uitkomsten van deze scan gaan we aan de slag.

Bewustwording

Het belang van voeding, mentale gezondheid en beweging komt jaarlijks terug bij de vakken biologie, godsdienst en bewegingsonderwijs. Ook bespreken we de risico’s van het gebruik van genotmiddelen, zoals drank, tabak en drugs en proberen we leerlingen te helpen om hier ‘nee’ tegen te zeggen.

Het schoolgebouw

Wij vinden het belangrijk dat de leeromgeving aansluit bij onze ideeën over eigenaarschap. Een leerling die zich eigenaar van zijn eigen leerproces voelt, is gemotiveerder en haalt betere resultaten. Een van de speerpunten tijdens de recente renovatie was dan ook: het creëren van een leeromgeving met ruimte voor gedifferentieerd onderwijs.​

Daarnaast is het pand duurzamer gemaakt door betere isolatie, verwarming via een warmtepomp, zonnepanelen en ledverlichting. Dankzij deze nieuwe installaties kan de luchtkwaliteit in het gebouw goed geregeld worden, zowel in de zomer als in de winter.

Veilige school

Het is belangrijk dat jij je veilig en vertrouwd voelt op school. Daarom heeft een veilige leeromgeving onze volle aandacht. Een veilige school maken we met elkaar als medewerkers, leerlingen, ouder(s)/ verzorger(s) en bestuur.

Voorkomen is beter dan genezen. We besteden daarom op verschillende manieren aandacht aan het voorkomen van onveilige situaties en onveilig gedrag. Aandachtsgebieden zijn bijvoorbeeld:

 • genotmiddelen, zoals alcohol en drugs;
 • gamen en het gebruik van sociale media;
 • sociaal en mentaal welbevinden;
 • liefde en seksualiteit;
 • (culturele) diversiteit;
 • respectvol met elkaar omgaan;
 • omgaan met geld.

Pesten

Pesten zorgt voor onveilige situaties. De eerste weken is er daarom veel aandacht voor de groepsvorming van jouw mentorklas. Ook speelt onze theatergroep Braat ieder jaar de voorstelling Klem voor alle brugklassen. Mede naar aanleiding van deze voorstelling bespreken we met elkaar de oorzaken en gevolgen van pestgedrag.

Krijg je toch te maken met ongewenst gedrag, dan kun je altijd bij je mentor terecht. Spreek je liever met een vertrouwenspersoon, dan kan dat ook. Is er sprake van pesten, dan maken we gebruik van een pestprotocol om de benodigde acties in beeld te krijgen en in gang te zetten.

Aanspreekpunt pesten: Hetty van den Brink (brb@jfc.nl) & Douwe Nagel nl@jfc.nl 

Coördinator pestbeleid: Leanne Hijink (llhijink@jfc.nl)

Contact tussen school en ouder(s)/verzorger(s)

We vinden het contact met u en uw kind erg belangrijk. U kent uw kind tenslotte het beste en weet welke informatie wij nodig hebben om hem of haar optimaal te kunnen begeleiden. Gesprekken zijn zoveel mogelijk met u en uw kind.

We hebben ieder jaar verschillende contactmomenten:

 • In november organiseren we een informatieavond voor groep 8 ouder(s)/verzorger(s) die willen kennismaken met het JFC.
 • In januari houden we de Open Avond voor groep 7 en 8 ouder(s)/verzorger(s) en kinderen. U kunt dan uitgebreid kennis maken met de school, de medewerkers, de vakken en het gebouw.
 • Voor het begin van het nieuwe schooljaar organiseren wij een informatieavond voor ouder(s)/verzorger(s) van nieuwe brugklasleerlingen.
 • Na de eerste lesweken nodigt elke mentor de ouders uit voor een kennismakingsavond. De avond begint dan met een centrale opening, gevolgd door een kennismaking met de mentor.
 • Rond de herfstvakantie houden de mentoren een driehoeksgesprek met ouder en kind. De leerling presenteert een plan wat hij/zij het nieuwe cursusjaar gaat doen. Tijdens het lopende jaar kan dit driehoeksgesprek een vervolg krijgen.
 • Tijdens de ouderspreekavond halverwege het schooljaar kunt u met uw kind de vakdocenten spreken over de resultaten van uw kind(eren).
 • De decanen organiseren een voorlichtingsavond voor ouder(s)/verzorger(s) over profielkeuze en vervolgonderwijs.
 • Via het ouderportaal kunt u de cijfers van uw kind in Magister bekijken. U ontvangt daarvoor een persoonlijke toegangscode. Daarnaast kunt u met uw kind en de mentor in gesprek over de voortgang van de studie. Voor vragen over een bepaald vak kunt u contact opnemen met de vakdocent.
 • U kunt het JFC-nieuws volgen via het ouderportaal van de website. Aanvullend informeren we alle ouder(s)/verzorger(s) per brief en/of e-mail over ontwikkelingen binnen het JFC.
 • U kunt altijd een afspraak maken met de mentor, vakdocent, afdelingsleider of bestuur om zaken te bespreken. De contactgegevens vindt u in het ouderportaal.

Een nieuw schooljaar, een nieuwe klas

Aan het begin van ieder schooljaar roosteren we extra tijd in om je nieuwe klas en mentor te leren kennen. Je mentor besteedt veel tijd aan het groepsproces, zodat iedereen zich snel op zijn gemak voelt.

Speciaal voor brugklasleerlingen hebben we een leuk programma om de overgang van de basisschool naar de middelbare school zo soepel mogelijk te laten verlopen. Natuurlijk maak je kennis met je nieuwe klas en mentor, maar je doet bijvoorbeeld ook een speurtocht door de school. Zo leer je snel je weg te vinden.

Onderwijs

Op het JFC heerst een prettige en veilige sfeer. We willen dat jij het maximale uit jezelf leert halen. Daarom sluiten we aan bij jouw individuele talenten en leerstijlen. Digitale middelen vormen hierbij een hulpmiddel.

We bieden een breed onderwijsaanbod op alle niveaus, met (waar nodig) extra zorg en begeleiding. Van de brugklas tot aan het examen hebben we ruime aandacht voor de ontwikkeling van vaardigheden die je nodig hebt om jouw doelen te realiseren. We moedigen je aan om steeds meer verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leerproces. Dat doen we door je te coachen, door je waar mogelijk te laten kiezen hoe jij de lesstof het liefst krijgt aangeboden en door je te leren plannen.

De eerste twee leerjaren

Na de basisschool start je in de brugklas. Op het JFC hebben we vier soorten brugklassen: mavo/havo, havo/atheneum, atheneum en gymnasium. Je resultaten en het studieadvies van de basisschool bepalen in welke brugklas je terechtkomt. In alle brugklassen worden verschillende extra vakken aangeboden:

Mavo/havo

je oriënteert je op de plusvakken // er is een speciale sportklas voor sportliefhebbers // door met havo? Dan kun je na periode 3 kiezen voor een technasium oriëntatieproject.

Havo/atheneum

je maakt kennis met Onderzoeken en Ontwerpen bij het technasium.

Atheneum

je krijgt Cambridge Engels / je maakt kennis met retorica en Latijn in de module Classics // je maakt kennis met Onderzoeken en Ontwerpen bij het technasium.

Gymnasium

je krijgt Cambridge Engels // je maakt kennis met retorica en Latijn in de module Classics // je volgt een module Spaans.

Aan het eind van de brugklas kies je welke leerstroom je in de tweede klas gaat volgen. De keuze is gebaseerd op het advies van docenten, je cijfers en je interesses.

Uitdaging op elk niveau

Onze onderwijsvisie wordt binnen de mavo, de havo en het vwo en binnen de verschillende vakgebieden op diverse manieren vormgegeven.

 • Op de mavo bieden we vier plusvakken aan waarin je vaardigheden aanleert op het gebied van:
  • Presentatie & Creatie
  • Business School
  • Food & Care
  • Technologie
 • Daarnaast is het mavoplein ingericht op samenwerkend leren. Hiermee bereiden we je voor op zowel het mbo, als havo-4.
 • Havoleerlingen kunnen vanaf de 4e klas het vak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) volgen. Je leert bewegen, kiezen, arrangeren en begeleiden in bewegingssituaties, niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. BSM is een leervak in beweging.
 • Mavo-, havo-, atheneum– en gymnasiumleerlingen kunnen zich via de Business School verdiepen en verbreden op economisch gebied. Je ontwikkelt je talenten op het gebied van ondernemerschap, ondernemend gedrag en persoonlijke effectiviteit en krijgt een unieke kans om in de regio naast je mavo-, havo- of vwo- diploma een Business School certificaat te behalen.
 • Voor havo- en vwo-leerlingen is er het technasium, waar we verdieping en verbreding aanbieden op bèta-technisch gebied. Bij dit vak komen zowel de theoretische als de praktische aspecten van het ontwerpen van een nieuw product en het doen van onderzoek samen. In de technasiumruimte zijn daarom stilteplekken, maar ook ‘treinzitjes’ en een ‘bèta-café’ waar je kunt overleggen en samenwerken. In de bijbehorende werkplaats werk je de ideeën verder uit.
 • Voor alle leerlingen op het JFC is er Onderwijs Op Maat. Dit programma stelt je in staat om lessen te laten vervallen van vakken waar je al zeer goed in bent en daarvoor in de plaats een ander programma te volgen.
 • We stimuleren je om mee te doen aan Olympiades of andere aansluitingstrajecten van hogescholen en universiteiten.
 • We stimuleren buitenschools leren op bedrijven en instellingen in samenwerking met Barneveld Tomorrow.
 • Havo- en vwo-leerlingen kunnen in de bovenbouw het vak Spaans volgen.
 • Vwo-leerlingen kunnen kiezen voor Cambridge Engels. Om met dit vak kennis te maken, wordt Cambridge Engels aangeboden in de atheneum- en gymnasiumbrugklas. Het CAE-diploma geeft je toegang tot allerlei internationale studies in Nederland, maar ook tot studies bij buitenlandse universiteiten.
 • Het is mogelijk om andere talen op een hoog niveau te volgen. Dan kies je voor Delf Scolaire (Frans) of Dele Español (Spaans).
 • Gymnasiumleerlingen volgen een eigen programma met daarin Grieks, Latijn, Cambridge English en leerlingen volgen extra modules zoals bijvoorbeeld filosofie, beeldende vakken, enz.

Het lesrooster

We gebruiken standaard een 50-minutenrooster en soms een 40- of 45-minutenrooster. In het lesrooster krijgen alle vakken een plek. Het aantal lesuren per vak vind je terug bij je eigen leerstroom op de pagina Onderwijs.

De eerste bel gaat om 08.05 uur en de deuren sluiten om 08.12 uur.

50-minutenrooster
(periode 1 – 3)
40-minutenrooster
(tijdens besprekingen)
45-minutenrooster
(periode 4)
1e les 08:15 – 09:05 uur 08:15 – 08:55 uur 08:30 – 09:15 uur
2e les 09:05 – 09:55 uur 08:55 – 09:35 uur 09:15 – 10:00 uur
3e les 09:55 – 10:45 uur 09:35 – 10:15 uur 10:00 – 10:45 uur
Pauze Pauze Pauze
4e les 11:05 – 11:55 uur 10:35 – 11:15 uur 11:05 – 11:50 uur
5e les 11:55 – 12:45 uur 11:15 – 11:55 uur 11:50 – 12:35 uur
Pauze Pauze
6e les 13:15 – 14:05 uur 11:55 – 12:35 uur 13:05 – 13:50 uur
Pauze
7e les 14:05 – 14:55 uur 13:05 – 13:45 uur 13:50 – 14:35 uur
8e les 14:55 – 15:45 uur 13:45 – 14:25 uur 14:35 – 15:20 uur
9e les 15:45 – 16:35 uur 14:25  – 15:05 uur 15:20  – 16:05 uur

 

Bij het samenstellen van het rooster streven we naar aansluitende lestijden met zo min mogelijk tussenuren. Zeker als je verder weg woont, is dat fijn. We proberen lesuitval te voorkomen, maar soms is het onvermijdelijk. Plotselinge ziekte van docenten, scholingscursussen, kort buitengewoon verlof wegens familieomstandigheden, klassenbesprekingen, vak-excursies en dergelijke kunnen lesuitval veroorzaken.

We hebben verschillende mogelijkheden om tussenuren te voorkomen:

 • Dagelijkse roosterwijzigingen.
 • I-uren (invaluren): Bij de brugklassen beperken we lesuitval zoveel mogelijk. Blijven er toch nog tussenuren over, dan vullen we deze in als I-uur: de ene helft van de les ga je lezen en de andere helft van de les ga je verder met je schoolwerk. Tijdens dit uur valt een andere docent in voor de collega die afwezig is.In de andere leerjaren gebruiken we deze uren ook om ervoor te zorgen dat repetities altijd kunnen doorgaan.
 • Een telefoonketen: Als het eerste lesuur onverwacht vervalt, stelt de docent je daarvan (als dat mogelijk is) via een telefoonketen of Google Chat op de hoogte, zodat je later van huis kunt vertrekken.
 • Zelfstudie: Er is op school gelegenheid om tijdens tussenuren en na de lessen te studeren. Als je in de onderbouw zit, kun je terecht in lokaal 163. Daar is altijd een onderwijsassistent aanwezig ter begeleiding. Als je in de bovenbouw zit, zijn tussenuren altijd studie-uren. Je kunt gebruik maken van de studieruimte 016 en van het wiskundeplein. Zit je op de mavo, dan kun je gebruik maken van het mavoplein.

Mediatheek

Een goede leesvaardigheid helpt je bij alle vakken. In de onderbouw besteden we daarom bij het vak Nederlands veel aandacht aan vrij lezen en ook bij Engels begint het lezen al in de brugklas. Je moet hiervoor altijd een boek bij je hebben. De boeken daarvoor kun je in de mediatheek lenen. In de bovenbouw moet gelezen worden voor de literatuurlijst. Ook hiervoor is er een ruimschootse keuze in de collectie van de mediatheek en kun je hier een boek lenen.

Behalve leesboeken voor Nederlands en de vreemde talen vind je in de mediatheek ook tijdschriften, informatieve boeken en digitale informatiebronnen. Deze digitale informatie vind je in de portal op de homepage van de mediatheek. Een groot deel kun je thuis gebruiken, maar sommige betaalde databanken werken alleen binnen de school.

Om materialen te lenen in de mediatheek heb je de Aura Library app  nodig. In de app zie je wat je hebt geleend, wanneer je het moet inleveren, kun je verlengen en reserveren. Als boeken bijna ingeleverd moeten worden, krijg je daarvan een melding in de app en je schoolmail. Het gebruik van de mediatheek is gratis, maar als je materialen te laat inlevert, betaal je een boete van 0,15 cent per boek per schooldag.

Begeleiding op het JFC

Wij gunnen iedere leerling die naar het JFC komt een succesvolle middelbare schoolperiode en zetten ons daar volledig voor in. Dit betekent allereerst dat jij je prettig moet voelen op school en dat we de juiste hulp voor je zoeken als er problemen ontstaan.

De begeleiding ligt in de eerste plaats bij de mentoren. Iedere klas heeft een mentor. Deze docent is jouw eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen. Je mentor gebruikt de mentoruren om jou en je klas goed te leren kennen en houdt ook regelmatig 1-op-1-gesprekken met jullie. Ook bespreekt je mentor met de vakdocenten, de decaan en de afdelingsleider of stafdocent hoe het met je gaat op school.

We begeleiden je onder andere bij:

 • de studie- en beroepskeuze;
 • de studieaanpak;
 • sociaal-emotionele problemen;
 • leerproblemen;
 • (hoog)begaafdheid.