Contacten met ouders

Wij vinden het van groot belang dat er goede contacten bestaan tussen school en ouders van onze leerlingen.

Daarom hebben wij verschillende vormen van contactmomenten:

  • In november houden we een informatieavond voor ouders die willen kennismaken met het JFC en/of overwegen hun kind op onze school aan te melden.
  • In januari houden we de open avond, gericht op de ouders en hun kind, die dan uitgebreid kennis kunnen maken met de school, de medewerkers, de vakken en het gebouw.
  • Voor het begin van de cursus bieden wij een informatieavond aan ouders van nieuwe brugklasleerlingen.
  • In september/oktober is er een avond voor ouders om kennis te maken met de mentor van hun kind. De mentor stelt zich aan de ouders voor, geeft informatie en legt op deze wijze zijn eerste contacten.
  • Op de ouderspreekavond krijgen ouders de gelegenheid om met vakdocenten over de resultaten van hun kinderen te spreken.
  • De decanen roepen ouders bijeen om hen voor te lichten over keuzebegeleiding/vervolgonderwijs.
  • Cijferresultaten/rapporten: via het ouderportaal kunnen ouders de cijfers van hun kind bekijken in Magister; zij ontvangen daarvoor een persoonlijke toegangscode. Ouders kunnen eventueel bij de mentor inlich­tingen inwinnen over de voortgang van de studie. Voor vragen over een bepaald vak verwijzen wij u naar de vakdocent.
  • Spreekuren docenten: dagelijks na telefonische afspraak.
  • Ouders kunnen het JFC-nieuws volgen via het ouderportaal van de website. In een enkel geval informeren we alle ouders per brief en/of mail over ontwikkelingen binnen het JFC.

Los van al deze momenten kunt u altijd een afspraak maken met de mentor, afdelingsleider of bestuur om zaken te bespreken.