De veilige school

Een school moet een plaats zijn waar een kind zich veilig en vertrouwd voelt. Wij vinden het van groot belang hier aandacht aan te besteden. Een veilige school maken we samen: medewerkers, leerlingen en ouders, bestuur. Daarom is het contact met de ouders ook zo belangrijk. Zij hebben immers die informatie over hun kind, die voor de school belangrijk is.

Omdat we voor iedereen een veilige school willen zijn, bespreken we met de leerlingen de oorzaken en gevolgen van pestgedrag. We werken met een pestprotocol.

Wij willen de leerlingen ten aanzien van genotmiddelen (drinken, roken en drugsgebruik) wijzen op de risico's en we proberen hen te helpen om ‘nee’ te zeggen tegen deze middelen. In dit kader is er een project in samenwerking met de GGD, dat als een vast onderdeel in de vakken is geïntegreerd.

Een veilige school heeft ook alles te maken met de vraag: ‘hoe ga je om met het eigendom van een ander?’ Ook op dit gebied proberen wij de omgeving voor leerlingen zo veilig mogelijk te maken.

Veilig Honk

Op weg naar school kan er best wel eens wat gebeuren: een lekke band of andere ongewenste toestanden. Dan is het prettig om aan te kunnen kloppen bij iemand die voor je klaar staat.

Om deze reden heeft VVN afdeling Barneveld, in samenwerking met de gemeente Barneveld op enkele routes naar de scholen in Barneveld zogeheten Veilig Honk-adressen gevestigd. Dit zijn adressen van particulieren die bereid zijn om in geval van nood de leerling te helpen. De adressen staan hieronder vermeld en zijn op de route herkenbaar aan het logo:

Gulf TankstationWesselseweg 48Barneveld
B. van VeldhuizenWesselseweg 116Kootwijkerbroek
Fam. V.d. BoschWesselseweg 132Kootwijkerbroek
G.G. VeldhuizenVeluweweg 15 Kootwijkerbroek
B. van VeldhuizenKootwijkerbroekerweg 82aKootwijkerbroek
Pluimveeverwerking Van EeWolweg 2Stroe
W. BorrenDronkelaarseweg 34 Barneveld
H. van DijkDronkelaarseweg 12Barneveld
E. Hardeman Nijkerkerweg 177Barneveld
R. van Mourik  Rijksweg 94Terschuur
A.M. van de BraakRijksweg 164 Terschuur
H. de Bruin  Hoevelakenseweg 201  Terschuur
P. BouwHoevelakenseweg 210Terschuur
Spelt Tweewielers Barneveldseweg 54Lunteren