Afspraken zijn onmisbaar om samen een veilige schoolomgeving te creëren. Daarom hanteren we de volgende huisregels:

Absentie of te laat komen

Via een geautomatiseerd systeem houden wij bij of je afwezig bent of te laat komt. Ben je zonder toestemming afwezig, dan nemen we maatregelen. We controleren steekproefsgewijs op spijbelen door telefonisch contact met je ouders op te nemen als je afwezig bent.

Spijbel je regelmatig of kom je vaak te laat? Dan schakelen we de leerplichtambtenaar in. Ook als je  18 jaar of ouder bent, verwachten we dat je ouders op de hoogte zijn van de reden voor absentie.

In onderstaande gevallen is absentie geoorloofd:

Een onverwachte absentie die voor 8.15 uur via het ouderportaal gemeld is. Bij ziekte is één keer absent melden voldoende, ook voor meerdere dagen. Als je weer naar school kan, doen je ouder(s)/verzorger(s) een betermelding via ditzelfde ouderportaal.
Als je ziek wordt onder schooltijd, meld je je bij de onderwijsassistent. Die neemt contact op met je ouder(s)/verzorger(s) om af te stemmen hoe je naar huis komt.
Is absentie van tevoren bekend, bijvoorbeeld vanwege een bezoek aan dokter, orthodontist, tandarts, scholenbezoek e.d.? Dan kunnen je ouder(s)/verzorger(s) dit melden via het absentieformulier in het ouderportaal.
In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om de lessen digitaal te volgen. De aanvraag hiervoor gaat via je mentor.
In het ouderportaal staat meer informatie over bijzonder verlof. Je ouder(s)/verzorger(s) kunnen hiervoor toestemming aanvragen via verlof@jfc.nl

Persoonlijke eigendommen

Het bestuur aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen. Wel bieden we je de mogelijkheid om een kluisje te huren. We raden je aan om zoveel mogelijk spullen in je kluisje op te bergen. Zo beperk je het risico op diefstal en beschadiging en voorkom je dat je met een zware tas rondloopt. We rekenen erop dat je netjes omgaat met spullen van jezelf en van een ander.

Tijdens de lessen bewegingsonderwijs bewaar je waardevolle spullen in je kluis of leg je ze, op eigen risico, in het hiervoor beschikbare mandje bij de docent bewegingsonderwijs.

Leerplicht

Het JFC werkt nauw samen met Leerplicht Barneveld. De leerplichtambtenaar uit Barneveld voert (als daar aanleiding toe is) gesprekken met je. Het maakt daarbij niet uit waar je woont. Wanneer dat nodig is, zoeken we contact met de leerplichtambtenaar van andere gemeenten. Deze gesprekken gaan over schoolverzuim, te laat komen, huiswerk en boeken vergeten, etc.

Verwijdering uit de les

Als je uit de les wordt gestuurd, meld je je gelijk bij de onderwijsassistent.

Sluiting deuren

Om 08.12 uur sluiten de deuren. Ben je te laat? Dan moet je je eerst bij de conciërge melden.

Veiligheidsvoorzieningen

De veiligheidsvoorzieningen zijn bedoeld voor noodsituaties. Je mag deze niet zonder noodzaak in werking stellen.

Fietsenstalling

Bij de school is een fietsenstalling. Zet je fiets altijd op slot.
Het bestuur aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor diefstal, be­schadiging etc. van bij de school geplaatste fietsen of bromfietsen.
Het is niet toegestaan om zomaar wat rond te hangen in de fietsen- of bromfietsstalling. Je bent hier alleen om je fiets weg te zetten en weer op te halen.
Bromfietsen mogen het schoolterrein alleen via het Fontanuslaantje op en af rijden.
Om diefstal tegen te gaan is er voor bromfietsen een aparte ruimte.

​Telefoons, sociale media en beeldmateriaal

  • De docent bepaalt of je je telefoon, laptop of tablet in de les mag gebruiken. Binnen het gebouw kun je gebruik maken van het wifi-netwerk.
  • We hanteren een gedragscode [Ga1] voor leerlingen en docenten. Dit protocol beschrijft hoe we op een goede manier met elkaar communiceren via sociale media. Deze heeft als doel om een veilige school te zijn voor leerlingen en docenten.
  • We houden ons aan de voorschriften zoals beschreven in de AVG-wetgeving en vragen vooraf toestemming over het gebruik van beeldmateriaal. Je mag geen foto- en filmopnamen zonder toestemming van docenten of schoolleiding maken.

Lees meer over hoe we omgaan met jouw gegevens.

Corvee

Je hebt bij toerbeurt (verplicht) corvee om achtergebleven afval na de pauzes op te ruimen. De conciërges coördineren het corvee.

Pauzes

Als de pauze begint, verlaat je zo snel mogelijk het lokaal waar je op dat moment bent.
De pauze breng je door in de aula, de hal of op het schoolplein. Alleen op deze plekken mag je consumpties gebruiken.

Privacy

Het JFC neemt ieders privacy serieus. Wordt de privacy van medeleerlingen of medewerkers geschonden? Dan nemen we maatregelen. Aangifte bij de politie kan een van die maatregelen zijn.