Begeleiding op het JFC

Als een leerling naar het JFC komt, doen wij er alles aan om de middelbareschoolperiode succesvol te laten zijn. Deze periode is belangrijk voor de toekomst van uw kind! Elke leerling moet zich prettig voelen op het JFC en moet bij problemen de juiste hulp kunnen krijgen. Zowel de leerling met problemen als de leerling voor wie het allemaal te langzaam gaat, wordt geholpen.

De begeleiding ligt in de eerste plaats bij de mentoren: in overleg met de docenten, de decaan/leerlingbegeleider en de afdelingsleider worden de vorderingen en het welbevinden van elke leerling in de gaten gehouden. Daarnaast streven we naar een integrale aanpak van de leerlingbegeleiding. Daarbij is sprake van o.a.:

  • begeleiding bij studie- en beroepskeuze
  • begeleiding bij de studieaanpak
  • begeleiding bij sociaal-emotionele problemen
  • begeleiding bij leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie of faalangst
  • begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen.

Op het JFC willen we dat elk kind weer met plezier naar school gaat. Voor een zo goed mogelijke begeleiding is er bij ons daarom veel mogelijk. Bekijk hiervoor de begeleidingskaart.