Welkom op het JFC

René Minderhoud

Van harte welkom op het Johannes Fontanus College, oftewel het JFC. De school die zich er sterk voor maakt dat alle leerlingen én medewerkers zich ontwikkelen vanuit hun persoonlijke kracht.

In deze schoolgids lees je over dingen die op het JFC mogen – en dingen die moeten. Dingen die standaard zijn – en dingen die anders kunnen. Maar mensen zijn nooit standaard. Vertel ons niet dat dé leerling bestaat, of dé docent. Dé leider of dé medewerker. Want ieder persoonlijk is door God uniek gemaakt.

Daarom moedigen we jou aan om je hart te volgen, om te ontdekken wie je bent en wat bij jou past. Denk daarbij vooral niet te klein van jezelf.

Wij ondersteunen je. Actief. Door naar je te luisteren. Ruimte te geven. Voorzieningen te bieden. Roosters aan te passen. Maatwerk te creëren. Vragen te stellen. En tegelijk beschikbaar te zijn op de momenten dat jij samen met ons sterker staat. De momenten dat je onze hulp, inspiratie, steun of ideeën goed kunt gebruiken.

Zo benut jij je persoonlijke gaven als bron van inspiratie. Met alle idealen die je koestert. Met de dromen die je hebt, de passie die je voelt, de natuurlijke talenten die je kreeg. Met – dat ook – alles wat je minder goed kunt, waar je niet van houdt, en wat óók bij jou hoort. Ontdek en erken jezelf. Het is aan jou om jezelf te zijn, op de school die niets liever ziet dan dat. Neem het voortouw. Jij bent aan zet.

JFC. Ontdek je kracht!

Onze missie en visie

Het JFC is een protestants-christelijke school, waar leerlingen de waarde(n) van de Bijbel leren kennen. Wij bieden goed en uitdagend onderwijs dat aansluit bij leerlingen, zodat ze goed voorbereid zijn op een vervolgstudie.

Bij ons ontdekken leerlingen en medewerkers hun talenten zodat ze op een positieve manier kunnen deelnemen en bijdragen aan de samenleving: op onze school én daarbuiten. Iedereen is daarbij eigenaar van zijn eigen leerproces. Samen hebben wij dus zicht op onszelf, het leerproces en de omgeving.

Zicht op de leerling - ontdek je kracht!

Op het JFC is het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt. Dat je merkt dat je gezien wordt, dat je jezelf mag zijn. En ook dat je jezelf steeds beter leert kennen en jezelf kan ontwikkelen. Wij zijn namelijk unieke schepsels van God met onze eigen talenten. Vanuit die talenten ontdekken wij onze kracht. Zo kunnen wij er ook voor anderen zijn, zodat de school een veilige plek is voor iedereen.

Zicht op leren - 'eigenaar van je leerproces'

Op het JFC ben je voortdurend aan het leren. In dit proces is het belangrijk om te weten waar je staat. Wat weet of kan je al? Wat heb je nog meer te leren of te ontwikkelen? En hoe pak je dat aan? Wij dagen leerlingen en medewerkers uit om eigenaar te worden van het eigen leerproces. Dit betekent dat wij aandacht geven aan de kennis en vaardigheden die hiervoor nodig zijn. Door begeleiding en coaching leer je om steeds meer zelf verantwoordelijkheid te nemen op de route richting eigenaarschap.

Zicht op de omgeving - 'met en voor de ander'

Op het JFC is het belangrijk om op een betrokken en verantwoordelijke manier een plaats in de wereld en maatschappij in te nemen. Dit doen wij vanuit onze positieve christelijke levensovertuiging. Dit begint al binnen de minimaatschappij op onze school in de verbondenheid met elkaar en de mensen die bij de school betrokken zijn. Wij zorgen ervoor dat ons onderwijs aansluit op de omgeving. In onze projecten en vakken leggen wij waar mogelijk de verbinding met de maatschappij: met levensechte situaties, met actuele thema’s en met toepasbare kennis en vaardigheden.