Telefoonvrij in het nieuwe schooljaar

Een school waar leerlingen zich goed kunnen focussen op leren, waar veel gelegenheid is om met elkaar in gesprek te gaan én waar privacy niet zomaar geschonden wordt -> dat vinden we belangrijk. Dat kwam uit het onderzoek onder leerlingen, ouders en collega’s. Dit leidde tot het advies van de ICT-coördinatoren om de telefoon én de smartwatch volledig te weren uit de school. Dit advies hebben de schoolleiding en de MR integraal overgenomen.

Aanleiding 

Dit jaar herzien we ons mobielbeleid. Mede door het advies van de overheid (om de telefoon per 1 januari 2024 niet toe te staan in het klaslokaal) hebben we onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van de telefoon bij ons op school en in de les.

Het waarom

Telefoons zijn een onlosmakelijk onderdeel van het leven, maar we vinden het belangrijker dat wij een optimaal leerklimaat creëren waarbij er tevens meer aandacht is voor de sociale interactie. Daarnaast vinden we het belangrijk dat niemand zich zorgen hoeft te maken over mogelijke privacy-schendingen binnen het gebouw. Dit is duidelijk en geeft rust. Kortom:

  • Minder afleiding en prikkels
  • Positieve bijdrage aan concentratie
  • Bijdrage aan meer sociale interactie
  • Veiligere omgeving (niet zomaar beelden te maken)

Na gesprekken met ouders, leerlingen, collega’s hebben we breed draagvlak gezien voor het totaal weren van de mobiele telefoon.