Tegemoetkoming studiekosten

Informatie over studiekostenfinanciering kunt u vinden op www.duo.nl (doorklikken naar ‘Geld voor school en studie’).

Een leerling die 18 jaar wordt en nog voortgezet onderwijs volgt, kan een tegemoetkoming voor scholieren aanvragen. Deze tegemoetkoming is een gift en gaat in vanaf het kwartaal na de 18e verjaardag. Vanaf dat moment stopt de kinderbijslag.

Deze tegemoetkoming moet voor het einde van het schooljaar (31 juli) bij DUO zijn aangevraagd.